สถานที่ตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

 

 

สถานที่ตั้งกระทรวงมหาดไทย

 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200