พิมพ์

สถานที่ตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สถานที่ตั้งกระทรวงมหาดไทย


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200